Blankolån ränta

Ränta på blankolån?

Då blankolån utgör ett lån utan säkerhet så innebär blankolånet en högre risk för bankerna och lånegivarna. Bankerna och kreditgivarna tar extra betalt för den ökade risken genom att ta betalt för en riskpremie som läggs på räntan. Räntan på ett blankolån / privatlån blir således alltid högre än räntan på ett lån med säkerhet såsom bolån eller billån.

Blankolån räntan är individuell

Räntan sätts alltid individuellt, vilket gör att en låntagare med bra kreditscoring får en lägre ränta än som har en dålig kreditscoring. Har man även en bra inkomst och betalningshistorik så kan man få ned räntan.

Sänka räntan på blankolån

Det går även att få ned räntan genom att öka säkerheten för banken. Har man ingen tillgång som kan utgöra säkerhet så kan öka säkerheten för banken med hjälp av en medlåntagare eller borgensman som solidariskt tar på sig lånet. Om låntagaren inte kan betala lånet så får medlåntagaren eller borgensmannen betala istället. Om någon blir medlåntagare eller går i borgen för lånet får banken en bättre säkerhet och kan då minska riskpremien, dvs sänka räntan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.